2008-01-16

Nya biljettpriser från och med 1 Mars

Prislista från 1 mars
Här är priserna för de biljetter som höjs den 1 mars 2008.
De biljetter som höjs den 1 mars är 1-timmesbiljetter av olika slag samt periodkort med giltighetstid 30 dagar eller kortare.
Övriga biljetter med längre giltighetstid höjs från den 1 januari 2008.

För ytterligare information http://www.sl.se

1-timmes zonbiljett

Helt pris / Reducerat pris*
Kontantkupong, per st.
20 kr / 12 kr

Förköpt kupong, per st.
15 kr / 9 kr

Förköpsremsa, 16 kuponger
180 kr / 110 kr

Sms- och automatbiljett, 1 zon
30 kr / 18 kr

Sms- och automatbiljett, 2 zoner
45 kr / 27 kr

Sms- och automatbiljett, 3 zoner
60 kr / 36 kr

Kort upp till 30 dagar

Helt pris Reducerat pris*
30-dagarskort
690 kr / 420 kr

7-dagarskort
260 kr / 160 kr

3-dygn/72-timmar
200 kr / 120 kr

1-dygn/24-timmar
100 kr / 60 kr

30-dagarskort Bålsta
1 010 kr / 610 kr